BORSA LİGİ YARIŞMASI KATILIM ve KULLANIM KOŞULLARI

Borsa Ligi Yarışması mobil uygulaması (“Uygulama”), Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından sunulmaktadır. 

İşbu Borsa Ligi Yarışması Katılım ve Kullanım Kullanım Koşulları (“Koşullar”) kapsamında Uygulama’dan faydalanacak olan kullanıcı (“Kullanıcı”), işbu Koşullar’ın Uygulama’nın, kullanımı, indirilmesi, Uygulama’ya kayıt olunması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar’da yer alan düzenlemelere ve  www.borsaligi.com/katilim-ve-kullanim-kosullari üzerinden erişilebilen Koşullar dokümanı başta olmak üzere Uygulama üzerinden yayınlanan, herhangi bir bildirim yapılması gerekmeksizin zaman zaman güncellenen veya referans yapılan kurallara uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir. Proje kapsamında, oyarışmanın gereği olarak ad, soyad baş harfi veya seçecekleri rumuz ile birlikte paylaşılan diğer bilgilerinin mobil uygulama üzerindeki davranışları ve benzeri verilerin ("Veriler") Borsa Ligi mobil uygulaması ile ilgili iş ortakları tarafından söz konusu yarışma sürecinde kaydedilmesi, işlenmesi, listelenmesinde ve 3. kişiler tarafından görüntülenmesi hususlarında açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar fotoğraflarını ve kullanıcı isimlerini "Profili Düzenle" sayfasından düzenleyebilir isim ve profil görselini anonimleştirebilir.(Bkz.md. 2.1)

Borsa Ligi kullanıcıların yarışma puan sistemini suiistimal ettiğini veya 3.kişilerin haklarına zarar verdiğini tespit ettiğinde, kullanıcıları yarışmadan çıkarma, yarışmaya katılımlarını veya kullanıcı adı, avatar ve kullanıcı hesabına dair benzeri unsurların kullanımlarını kapatma veya limitleme ve üyeliklerini askıya alma hakkını saklı tutar. 

Şüpheye mahal vermemek adına, Borsa Ligi uygulaması kapsamında kullanıcılara verilen unvanlar (title'lar) kurgusal olup, kullanıcılara herhangi bir hak kazandırmaz veya hiçbir kamu kurum ve kuruluşu, özel şirket ile bağdaşmaz. Ayrıca, kullanıcıların yarışmadaki unvanlarını, rumuzlarını veya rozetlerini sosyal medyada paylaşmalarından Şirket sorumlu değildir.

İşbu Koşullar kapsamında Şirket ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1. Koşullar’ın Konusu ve Amacı

Uygulama, Kullanıcılar’ın veri yayın firmasından alınan veriler ile hisse senetlerinin yükselmesi veya düşmesi yönündeki tahminlerine göre puan kazanabildikleri Sermaye Piyasaları konularında bilgi edinebildikleri platformdur. 

İşbu Koşullar’ın konusu, Kullanıcılar’ın Uygulama’dan faydalanmasına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir. 

2. Uygulama Yapısı 

2.1. Kayıt:

Kullanıcılar Borsa Ligi uygulamasını Apple Store veya Google Play Store mağazalarından indirerek mobil cihazlarına yükleyebilirler.

Kullanıcılar daha sonra Uygulamaya kendi e-posta adresleri, Facebook profili veya Gmail profili üzerinden kayıt olabilirler.

Kullanıcılar üyelik profilini tanımlarken genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden görsel, fotoğraf, simge ve kullanıcı adı-soyadı kullanamazlar.

Tanımlanan kullanıcı adı-soyadı ve/veya profil görseli sistem moderasyonu tarafından kontrol edilir. Uygun bulunan üyelik profilleri aktif hale getirilirken, uygun bulunmayan profiller onaylanmaz. Üyelik profili onaylanmayan kullanıcılar yeni kullanıcı adı-soyadı ve/ya profil görseli talep edebilirler. Bu durumda moderasyon kontrol süreci tekrar devreye girecektir.

 • Proje kapsamında, yarışmanın gereği olarak ad, soyad baş harfi veya seçecekleri rumuz ile birlikte paylaşılan diğer bilgilerinin mobil uygulama üzerindeki davranışları ve benzeri verilerin ("Veriler") Borsa Ligi mobil uygulaması ile ilgili iş ortakları tarafından söz konusu yarışma sürecinde kaydedilmesi, işlenmesi, listelenmesinde ve 3. kişiler tarafından görüntülenmesi hususlarında açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

 • Kullanıcılar fotoğraflarını ve kullanıcı isimlerini "Profili Düzenle" sayfasından düzenleyebilir isim ve profil görselini anonimleştirebilir.

 • Borsa Ligi kullanıcıların yarışma puan sistemini suistimal ettiğini veya 3.kişilerin haklarına zarar verdiğini tespit ettiğinde, kullanıcıları yarışmadan çıkarma, yarışmaya katılımlarını veya kullanıcı adı, avatar ve kullanıcı hesabına dair benzeri unsurların kullanımlarını kapatma veya limitleme ve üyeliklerini askıya alma hakkını saklı tutar.

 • Şüpheye mahal vermemek adına, Borsa Ligi mobil uygulaması kapsamında kullanıcılara verilen unvanlar (title'lar) kurgusal olup, kullanıcılara herhangi bir hak kazandırmaz veya hiçbir kamu kurum ve kuruluşu, özel şirket ile bağdaşmaz. Ayrıca, kullanıcıların yarışmadaki unvanlarını, rumuzlarını veya rozetlerini sosyal medyada paylaşmalarından Şirket sorumlu değildir.arından Şirket sorumlu değildir.

 • Uygulamaya katılım ve kullanım ücretsizdir. Şirket, uygulamayı her zaman, ücretli olarak sunma hakkını saklı tutar.

Uygulamaya giriş yapılan tarihten sonraki en yakın yarışmaya otomatik olarak katılım sağlanır. (Örneğin 25 Ekim 2019’da kayıt olan kullanıcı Aralık 2019 Aylık Yarışma Dönemine katılım sağlayabilir)

İşbu Koşullar’ın 3. maddesinde belirtilen “Uygulamaya Katılım Şartları”nı taşımadığı tespit edilen kullanıcıların hesaplarının Şirket tarafından kapatılma hakkı saklı tutulmaktadır.

Kullancılar, Uygulamaya giriş yaptıktan sonra, en yakın bir sonraki Aylık Yarışma Dönemi'ne katılmaya hak kazanırlar. 

Kullanıcılar öncelikle uygulamanın içerisinde yer alan “Borsa Ligi Akademisi” alanında yer alan eğitimleri izleyerek –dinleyerek ve her eğitimin ardından ilgili testleri çözerek Sermaye Piyasaları konsunda bilgi edinebilirler.

Kullanıcılara Bist 100’de yer alan şirketlerin hisse değerleri anlık veri olarak sunulur. Kullanıcı bu datayı sabah 10:00 -18:00 arasında canlı olarak takip edebilir ve Uygulama kapsamında sunulan yarışmada (“Yarışma”) kullanabilir.

Hisselerin mali analizleri, geçmiş dataları hisse detay sayfasında yer almakta olup Kullanıcı bu verilere bakarak alacağı veya satacağı hisseye yönelik analizlerini yapabilir.

Kullanıcılar Yarışma’ya dahil olmak için analizleri sonucu belirledikleri hisseleri portföylerine dahil ederler.

Hisse senetlerine ait anlık Borsa İstanbul verileri üzerinden işlem yapılmaktadır. Ancak alım/satım işlemleri Borsa İstanbul ile bağlantılı olmadığından yapılan işlemler Borsa İstanbul’a yada katılımcıların herhangi bir hesabına kesinlikle yansımaz.

Kullanıcı portföyünde aynı anda en fazla on (10) adet hisse bulundurabilir ancak dilediği sayıda alım satım yapabilir.

Kullanıcılar, hisse senedini portföylerine alım-satım yaparak, hisselerin artış-düşüş yüzdesel değişimi oranında puan kazanır ya da kaybederler. 

Kazanılan puanlar ilgili yarışma dönemi içerisinde değerlendirilir ve bu puana göre yapılan sıralamaya tabi tutulurlar.

Kullanıcının gün sonunda portföyündeki hisselerden kazandığı toplam puanın, portföyüne aldığı/çıkardığı benzersiz hisselerin sayısına bölümü o güne ait kazanılan/kaybedilen puanı belirler. Burada tek istisna kullanıcının portföyündeki hisse sayısı 3 olana kadar her hisseden kazanılan puan 3’e bölünür. Örneğin; portföyünde 1 hisse bulunan kullanıcı gün içerisinde 30 puan kazanmışsa günlük net puan kazancı 30/3=10 puandır. Benzer şekilde portföyünde 2 hisse bulunan kullanıcı gün içerisinde 30 puan kazanmışsa günlük net puan kazancı 30/3=10 puandır. Ancak 4 ve üzeri benzersiz hissede işlem yapılmışsa toplam puan işlem yapılan hisse sayısına bölünür. Örneğin; gün içerisinde 15 adet benzersiz hisse portföye dahil edilmişse ve gün içerisinde 30 puan kazanmışsa günlük net puan kazancı 30/15=2 puandır. Kullanıcının maksimum puana erişebilmesi için gün içerisinde minimum 3 hisse senedini takip etmesi beklenir.

Hisse senetlerinde lot hesabı yapılmamaktadır. Yalnızca o hisse senedinde gün içerisinde yaşanacak artış ya da azalışın doğru tahmin edilmesi beklenir. Kullanıcının performansı, Kullanıcının yarışma boyunca portföyündeki hisse senetlerinin performansı ile belirlenir.

Kullanıcı Uygulamada bulunan hisse senetleri üzerinden alım satım yapılabilecektir. Borsa Ligi borsada bulunan tüm hisse senetleri işlem yaptırmayabilir. Şirket, Uygulama’da bulunamayan hisse senetlerinden veya kayıp, eksik, yanlış veya beklenmedik verilerden sorumlu değildir.

Kullanıcılar, aynı anda on (10) farklı hisse senedini portföyünde tutabilir. Kullanıcının yapabileceği işlem sayısında bir sınır bulunmamaktadır; ancak, yüksek frekanslı ticaret veya benzeri stratejilere izin verilmez. Komut dosyalarının, bilgisayar programlarının, makroların, robotik veya başka herhangi bir otomatik aracın kullanılmasına da izin verilmez. Uygulamada değişiklik yapmak veya parçalara ayırmak yasaktır. Herhangi bir Kullanıcının Resmi Kurallar veya Uygulama/Şirket tarafından izin verilmeyen herhangi bir eylemde bulunduğu tespit edilirse, Şirket, herhangi bir Kullanıcının hesabının kapatılması veya Şirket’in takdirine bağlı olarak herhangi bir portföyü değiştirme veya başka şekilde düzenleme hakkını saklı tutar.

Puanlar, Kullanıcıya hisse senetlerinin yüzde kazancı ile hesaplanacaktır. Kullanıcılar portföylerinde her bir yüzde (% 1) artış (veya azalış) için 100 puan alacak (veya kaybedecek). Kullanıcılar, kesirli hisse senedi hareketleri için de puan alabilecektir (yani, % 0.02'lik bir artış için 2 puan).

Kullanıcının, Aylık Yarışma Dönemi öncesinde veya bitiminde portföyünde bulundurduğu hisseleri satması veya almış olması zorunlu değildir, Kullanıcı, Aylık Yarışma Dönemi'nin sonunda portföyünde bulunan hisse senetleri için puan alır.

Uygulama ilerleyen dönemlerde geliştirilecek versiyonlarla yeni alanlarda yarışmalar açma, yarışma kurallarını yarışma dönemi bitiminde farklı bileşenlerle geliştirme değiştirme hakkına sahiptir. Yeni versiyonlarda yapılacak güncelleme ve iyileştirmeler konusunda kullanıcılar Şirket tarafından uygun görülen herhangi bir yolla bilgilendirilecektir.

2.2. Kazanma

Yarışmalar

Her yarışma dönemi sonunda, Kullanıcılar kazanmış oldukları puana göre büyükten küçüğe sıralanır. 

Puanlar yalnızca içinde bulunulan Yarışma Dönemi'nde gerçekleştirilen eylemler için verilecektir. 

Her Aylık Yarışma Dönemi'nde verilen toplam puanlar, yalnızca içinde bulunulan Yarışma Dönemi için geçerli olacaktır. 

Yarışma Döneminde kazanılabilecek puanda bir sınırlama yoktur.

Yarışma Döneminin başlangıcında tüm kullanıcılar sıfır puan ile başlar, önceki herhangi bir Yarışma Döneminde kazanılan puanlar, geçerli Yarışma Döneminin puanını etkilemez. 

Birbirinden bağımsız, yarışmalar, ligler ve turnuvalar düzenlenebilir ve bu yarışma, lig ve turnuvalar süreleri birbirinden bağımsız olarak değerlendirilebilir. Yarışma, turnuva ya da ligin süresi Kullanıcılara Uygulama üzerinden ayrıca duyurulacaktır.

Ödüller

Yarışma dönemi öncesinde Kullanıcılara yapılacak duyuru ile Ödüllendirmede bulunulabilir. Bu durumda yarışma süresi ve ödülü konusunda bilgi verilecektir. Ödüllendirme “Sıralama” sekmesinde yer alan puanı büyükten küçüğe sıralanmış yarışmacılar arasında yapılacaktır.

Ödüller, herhangi bir taahhüt anlamına gelmemek, sayılanlarla sınırlı veya sayılanlardan ibaret olmamak kaydı ile; lot bazında T.Halkbankası A.Ş. hisse senedi, para ödülü (TL), staj imkanı, iş imkanı, derinlikli/ derinliksiz ekran, GB cinsinden data, T. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile hisse senedi işlemlerinde komisyon indirimi gibi örnekler kabilinde sunulabilecektir.

Aynı puana sahip kullanıcıların en uzun süre uygulamada kalan yarışmacı lehine olacak şekilde yeniden düzenlenerek ödüllendirilir.

3. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, işbu Koşullar’ı anlamaya ve kabul etmeye yeterli yetkinliğe sahip olduğunu, Koşullar’ın sonuçlarını tümüyle anladığını kabul eder. Kullanıcı, bu Koşullar’ın kendisi açısından geçerli olan tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olması halinde Uygulamaya katılım sağlamak hususunda tek sorumludur. 

3.2. Uygulama kapsamında yer alan her türlü içerik; yarışma, yatırım, kar, zarar, değer ve sair her türlü veri tamamen sanal olup herhangi bir maddi karşılıkları mevcut değildir. Kullanıcı tarafından, kazanılan ve kullanılan sanal yatırımlar herhangi bir nakdi değeri haiz olmayıp, sanal yatırım, hisse sahipliği, alım-satım işlemleri ve sair finansal faaliyetler yalnızca Uygulama amaçları doğrultusunda gerçekleşir. Kullanıcı, Uygulama kapsamındaki faaliyetleriyle hiçbir parasal değer veya hisse senedi ile sair sermaye piyasası araçları alamaz. Uygulamada yer alan her türlü bilgi, şema, şekil, görüş ve sair içerikler Kullanıcıları bilgilendirmeye ve yalnızca Uygulamanın işletilmesine yönelik olup, hiçbir şekilde herhangi bir sermaye piyasası aracının alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Kullanıcı Uygulama kapsamında gerçekleştirmiş olduğu sanal işlemler nedeniyle kar veya zarara uğradığı iddiası ile Şirketten herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

3.3. Kullanıcılar Uygulamaya kendi e-posta adresleri, Sosyal Medya Profilleri (Facebook ve/veya Şirket tarafından kullanımı mümkün kılınabilecek diğer Sosyal Medya Profilleri) veya Gmail profili üzerinden kayıt olabilirler.

Uygulamayı kullanmak için kayıt tarihinde 17 yaşından büyük olmak ve Kullanıcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan kişiler Uygulamaya katılım işlemini tamamlamış olsalar ve Uygulama kapsamında düzenlenen yarışmalara katılm göstermiş olsalar dahi Kullanıcının doğurduğu haklardan faydalanamaz ve ödül kazanamazlar.

Kullanıcının T.C. vatandaşı olmadığının veya 17 yaşından küçük olduğunun Şirket tarafından tespiti halinde Şirket, ihlali gerçekleştiren hesabı kapatma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Sermaye Piyasalarında işlem gerçekleştiremeyecek kişiler,

Şirket çalışanları, iş ortakları ve sponsorlarının Uygulamanın geliştirilmesine dahil olan çalışanları, acenteleri ile bunların iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve reklam ve tanıtım ajansları, Uygulamanın geliştirilmesinde veya yönetiminde yer alan diğer herhangi bir kuruluşta çalışanlar bu kapsamda yazılımı yapan yazılım şirketi çalışanları, proje yöneticisi çalışanları ile yalnızca bu kişilerle sınırlı kalmamak üzere bu kişilerin aileleri ve aynı konutta ikamet edenleri, Uygulama kapsamında çalıştırıldığı veya görevlendirildiği sırada ve çalıştığı son günü takip eden altı (6) ay boyunca,

Uygulama kapsamındaki Yarışmalara katılım göstermiş olsalar dahi ödül kazanamazlar. İşbu durumun tespiti halinde Ödül iptal edilir ve Şirket, ihlali gerçekleştiren hesabı kapatma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

3.4. Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlaması, hesabını güncel tutması gerektiğini bildiğini ve Şirket’in dilerse Kullanıcı’dan ek bilgi ve belge talep edebileceğini kabul ve beyan eder.  Bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Şirket sorumlu değildir. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, yarışma katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler. Şirket, katılımcıların yarışmaya katılım uygunluğunu doğrulama ve yarışmalara katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar.

3.5. Kullanıcılar Uygulamanın içerisinde yer alan ve Kullanıcıların Sermaye Piyasaları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanan “Borsa Ligi Akademisi” alanında yayınlanan Eğitimlerin ve bu kapsamdaki sair materyallerin içeriklerinin güncelliği, tam ve doğruluğu hususunda Şirket’in bir garanti taahhüdünde bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Uygulama’nın Borsa Ligi Akademisi alanında yer verilen materyallerden dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yine Uygulama kapsamında Şirket tarafından Kullanıcılara sunulan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, şekil, değerlendirme ve sair veriler Resmi Kurum ve/veya inanılırlığına güvenilen diğer kaynaklardan elde edilmiş olup Şirket bunların doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. 

3.6. Kullanıcı, Uygulama kapsamında paylaştığı her türlü bilginin (kendisi tarafından yüklenen ya da farklı şekillerde erişilebilir kıldığı, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, fotoğraf, metin, video, bilgi, yazışma, yorum, yazılım, multimedya eseri ve sair özellikler (“İçerik”) ile kullanıcı adı ve sair paylaşımların) kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi ve görsel veya işitsel materyali iletemez. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıya aittir. İlgili üçüncü kişilerin herhangi bir hak talebinde bulunması halinde Şirket’in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu konuda tek muhatabın kendisi olduğunu Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Birden fazla hesap kullanarak veya başka bir yöntemle birden fazla sayıda katılım yapmayı denemek, o Kullanıcıdan gelen tüm girişleri geçersiz kılacaktır. Ayrıca Kullanıcının hesabının kapatılma veya askıya alınma hakkı Şirket tarafından saklı tutulmaktadır.

Kullanıcıların ip adresleri Şirket tarafından takip edilerek ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları kontrolü ile çoğul üyelikleri engellenebilecektir. Bu duruma aykırı davrandığı tespit edilen, Uygulama kapsamındaki yarışmaları herhangi bir şekilde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere makro benzeri kodlamalarla manipüle eden ya da algoritma gibi yazılımlarla oynamaya çalışanlar, Yarışmalardan diskalifiye edilebilecek, Kullanıcı hesaplarının kapatılması veya askıya alınması söz konusu olabilecektir.

Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan Kullanıcıların belirlenmesi durumunda ilgili Kullanıcı’nın ödül hakkı sona erecek olup, Şirket’in bu durumda tüm yasal yollara başvuru ile zararlarını tazminini talep etme hakkı saklı olacaktır.

3.8. Kullanıcı, Uygulama’nın kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.9. Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile hesap profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

3.10. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı başvurularını reddetme hakkı saklıdır. Şirket, işbu Koşullar ve Uygulama’da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, giriş yapılan Facebook veya diğer bir kimlik doğrulama mekanizması hesabının Kullanıcı’ya ait olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması dahil olmak üzere haklı sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve Kullanıcı’nın Uygulama’da yer alan verilerinin kaybolmasına yol açabilecek şekilde dahi dilediği zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin tümüyle veya kısmen, geçici veya sürekli olarak Kullanıcı’nın hesabına son verebilir veya Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilir 

3.11. Kullanıcı işbu Koşullar ile, Uygulama’da paylaştığı her türlü İçerik’e ilişkin olarak, Şirket’e, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, bu İçerikler’i kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi amaçlarıyla dünya çapında, münhasır olmayan, daimi, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir. Şirket, söz konusu İçerikler’i herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kullanma hakkını haizdir.

3.12. Şirket, İçerikler’in Uygulama’da yayınlanmasını herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddedebilecektir. Herhangi bir İçerik’in Uygulama’da yayınlanması için Şirket tarafından onay verilmesi ya da Şirket’in İçerikler’e müdahale etmesi Şirket’in İçerikler’e ilişkin sorumsuzluğunun ortadan kalktığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenen ve işbu Koşullar ile Uygulama’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve İçerikler Şirket tarafından neden gösterilmeksizin Uygulama’dan kaldırılabilecek, bu tür İçerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Uygulama’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. Şirket, işbu Koşullar’ın sona ermesi veya feshedilmesinden sonra dahi ilgili İçerik’i yayınlamak veya yayından kaldırmak hususunda münhasır hak sahibi olacaktır.

3.13. Kullanıcı, Uygulama’nın kaynak gösterdiği sayfalar da dahil olmak üzere Uygulama’da reklam, kampanya ve promosyonların yayınlanabileceğini buna ilişkin olarak hiçbir hak, itiraz veya talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

3.14. Kullanıcı, Uygulama’yı cihazından kaldırarak veya Uygulama’da yer alan talimatları uygulayarak hesabını Uygulama üzerinden dilediği zaman herhangi bir sebep belirtmeksizin sonlandırabilir.

 3.15. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar’ı ve Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Uygulama’yı yeniden organize etme, Uygulama’nın konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, Yarışmaları iptal etme, Yarışmayı askıya alma, yayını durdurma, Kullanıcı’nın Uygulama’dan yararlanmasını sınırlandırma hakkı saklıdır. Şirket tarafından işbu Koşullar ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir.

3.16. Uygulama’nın kullanımına ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı Şirket’i, iştiraklerini, yöneticilerini, pay sahiplerini ve sair çalışanlarını mahkeme ve avukatlık masrafları dahil tüm talep ve zararlardan ari tutmakla, ilgili talep ve zararlara ilişkin olarak Şirket’in savunulması için Şirket’le işbirliği yapmakla yükümlüdür. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

Uygulama kapsamındaki tüm sermaye piyasası faaliyetleri kurgusal olmakla birlikte, Kullanıcıların fiili menkul kıymet alım satımı yapmış gibi yasal mevzuata tam uyumlu şekilde faaliyet göstermeleri beklenir.  

3.17. Ödül kazanılması halinde kazanan, tahakkuk edebilecek her türlü vergiyi ödemekle yükümlüdür.

3.18. Yarışmaya katılım sırasında eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri veya herhangi bir sebepten dolayı ödülün ulaşmamasından Şirket sorumlu değildir. Bu nedenle Uygulama kapsamında kazanılabilecek Ödül bakımından iletişim ve sair bilgilerin eksiksiz şekilde bildirilmesi ve güncelliğinden Kullanıcı sorumludur.

3.19. Uygulama kapsamında düzenlenen yarışmalar sebebiyle kazanılabilecek ödül değiştirilemez, devredilemez, veya nakde dönüştürülemez.

3.20. Şirket, Kullanıcıların kişisel bilgisayarları, telefonları, sair elektronik ekipmanları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb...) oluşabilecek problemlerden, Uygulama esnasında yarışmanın canlı datasının sunumundan sorumlu Foreks Firması’ndan ya da Borsa İstanbul’un data aktarımından kaynaklı gecikme ve/veya yanlış veri sunumundan, Uygulamanın teknik alt yapısından, Uygulama üzerinde gerçekleştirilebilecek güncelleme, değişiklik ve de söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. teknik durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Şirket, yazılımsal veya teknik olarak sorun yaşanması durumunda herhangi bir sebeple tek taraflı olarak herhangi bir neden bildirmeksizin Uygulama kapsamındaki yarışmayı değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

3.21. Borsa Ligi uygulamasındaki ödüller ile ilgili Apple Inc. şirketinin herhangi bir sorumluluğu veya sponsorluğu bulunmamaktadır.

3.22. Bir kullanıcının birden fazla hesap üzerinden işlem yaptığı tespit edilirse Borsa Ligi, uygulamadaki hesaplardan en avantajlı durumda olandan başlanarak re’sen hesapları kapatma yetkisine sahiptir

4. Fikri Mülkiyet Hakları

Uygulama içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere Şirket’e ait sistem ve Uygulama’nın tüm mali, manevi ve ticari hakları Şirket’e aittir. Şirket, Kullanıcı’ya Uygulama üzerinde Koşullar’ın süresi ile sınırlı, münhasır olmayan, alt lisanslanamaz ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Kullanıcı’ya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Şirket’e karşı, Şirket’in başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca işbu Koşullar’da belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü kişilerin (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz.   

Kullanıcı tarafından Şirket’in fikri mülkiyet haklarına aykırılık teşkil eden davranışı halinde ortaya çıkan her türlü zararın kendisine rücu edilebileceğini; hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.   Yükümlülüklerin İhlali

Kullanıcı’nın işbu Koşullar ve eklerinde yer alan düzenlemelere uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da Uygulama’ya ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde yahut herhangi bir nedene dayanmaksızın Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanımını ve/veya yararlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

6. Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, işbu Uygulama kapsamında Kullanıcı’lara ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Kanun) kapsamında kişisel veri sayılan bilgileri veri sorumlusu sıfatıyla “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni”nde (kısaca “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır) belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemektedir

Kullanıcılar Uygulamaya kayıt olarak Şirket’in hisse senedi alım satım işlemleri de dahil olmak üzere Kullanıcı tarafından sağlanan tüm bilgileri kullanmasını kabul eder. Şirket, algoritmalar veya diğer otomatik prosedürleri geliştirmek için, Kullanıcının veri ve uygulama içi faaliyetlerini kullanabilir. Kullanıcı, Borsa Ligi’e, yarışma süresince bilgilerini ve faaliyetlerini kullanma izni verir ve kabul eder. Kullanıcının verilerinin işlenmesi hakkında detaylı bilgi www.borsaligi.com/gizlilik-politikasi-ve-kisisel-verilerin-islenmesi-metni adresindeki Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır. İlgili “Gizlilik Politikası” işbu Koşulların ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 

7.     Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar ve Uygulama’nın kullanımından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

8.     Muhtelif Hükümler

8.1. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifşa etme veya ifşa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır.

8.2 İşbu Koşullar’ın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Koşullar’ın amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

8.3 Kullanıcı, işbu Koşullar’ı, Koşullar’dan kaynaklı hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devredemez.

8.4 İşbu Koşullar, Kullanıcı, Uygulamalar’ın yayınlandığı muhtelif mecralar ve Şirket arasında temsilcilik, acente, distribütörlük ilişkisi gibi herhangi bir ilişki tesis etmez.

8.5. Koşullardaki değişiklikler tüm Kullanıcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Şirket Koşullar ve sair kurallara ilişkin değişiklikleri Uygulama üzerinden yapılacak bir bildirimle duyurabilecek olup her halükarda söz konusu dokümanların, düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Bu nedenle, kullanıcılar güncel koşul ve kuralları öğrenmek için www.borsaligi.com uzantılı BorsaLigi web sitesini düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.